Kurser 2013

2 mars

29 juni

14 september

23 november

Upplägget är som tidigare. Vg se kurser 2012. Dock höjer Birgitta kursavgiften med 100:- till 1450:- för 30min x 2. Betalas en månad innan på bg 331-4440

Fotfolk som tidigare 150:- betalas som ovan eller på plats